เกี่ยวกับเรา

1

 

   การดําเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจํากัด เอนกสินธ์ยนต์ เริ่มแรกก่อตั้งโดยนายเอนก พรมแตง ก่อนหน้านี้ทางด้านนายเอนก พรมแตง เจ้าของกิจการได้เคยทํางานที่บริษัท หลุยส์ ที่เรียวโน เวนส์ แห่งประเทศไทย ด้านฝ่ายวิศวะกรดูแลเครื่องจักรกล และทํางานเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงให้กับอีก หลากหลายบริษัท อธิเช่น บริษัทน้ํามันไทยล็อค บริษัททองประเสริฐ เคส ฮุนได ซันนี่ ฯลฯ จึงมี ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญชํานาญการ ด้านการซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลเป็นอย่างดี หลังจากนั้น นาย เอนก พรมแตง ได้หันมาประกอบธุรกิจของตนเองในจังหวัดเชียงราย โดยเปิดศูนย์จําหน่ายและซ่อม บํารุงรถแทรกเตอร์ - รถแม็คโคร และเครื่องจักรกลอีกหลายยี่ห้อ แต่หลักใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังตาม ยุคตามสมัยนั้น คือ ยี่ห้อแมสสี่ย์ ฟอร์กูสัน ของบริษัท หลุยส์ ตีเหลียวโนเวนส์ แห่งประเทศอังกฤษ

ต่อมาก็เปิดเป็นศูนย์บริการและจําหน่าย รถแทรกเตอร์นากาโน่ แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อร้านว่า “ ชัยแทรกเตอร์ “ จําหน่ายรถแทรกเตอร์ รถแบ็คโฮ เครื่องจักรกลหนัก อุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด อะไหล่ บริการหลังการขาย มีการรับประกัน และมีช่างบริการซ่อมบํารุงทั้งในและนอกพื้นที่แบบครบ วงจร และได้ขยายสาขาธุรกิจเพิ่มอีก 4 สาขาด้วยกัน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก - จังหวัดพะเยา - จังหวัดน่าน - จังหวัดลําปาง เพื่อครอบคลุมภาคเหนือตอนบน และมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัด เชียงราย ดําเนินธุรกิจระยะเวลา 30 ปีโดยประมาณ

 

 

       ต่อมาได้เปิดเป็นศูนย์บริการและจําหน่าย รถแทรกเตอร์ เครื่องเกี่ยวข้าว และ อุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด ยี่ห้อคลาส จากประเทศเยอรมันนี ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ.สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย ทะเบียนเลขที่ ชร.1912 ทะเบียนนิติบุคลเลขที่ 057 354 2000 197 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2542 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ คือ ผลิตและประกอบ ส่งออกและนําเข้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่สินค้าดังกล่าวทุกชนิด ทุกประเภท โดยดําเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 22 ปีถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น 38 ปี โดยประมาณ

 

         ทางหจก.เอนกสินธ์ยนต์ ได้เห็นความสําคัญของการนําเครื่องจักรกลเข้ามารองรับเพื่อ ช่วยแบ่งเบาภาระแรงงานไทย ปัจจุบันนี้จึงได้นําเข้าและจําหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ยี่ห้อ ALPHA แห่งเดียวในประเทศไทย แบรนด์ ALPHA จัดว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้ซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ มีคุณภาพดี ราคาไม่แพง ประสิทธิภาพสูง เป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่จากต่างประเทศ มีการรับประกัน มี อะไหลในสต๊อก และมีการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม สินค้าของ ALPHA อธิเช่น รถตักล้อยาง รถตักหน้าขุดหลัง รถแบคโฮ รถบด รถเกรด รถเครน รถโฟร์คลิฟท์ รถแทรกเตอร์ โดรนบินพ่นยา เครื่องตัดหญ้า อะไหล่ อุปกรณ์การเกษตรเครื่องจักรหนักทุกชนิด