อัพเดทเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2564

รถตักอัลฟ่าร์ ALPHA

ขนาดบุ้งกี๋ 2.8 m^3

น้ำหนักโดยรวม 12,000 กิโลกรัม

น้ำหนักการตัก 3,000 กิโลกรรม